Med dataplattform
til frokost

I en verden der datakvalitet er kritisk.
Din verden?

Manuelt arbeid, spredte data, sikkerhetsbekymringer, compliance og reguleringer. I kombinasjon med internt og eksternt trykk for om økt tilgang til data - og gjerne AI-støtte. Kjenner du deg igjen?

De fleste større selskaper har nok allerede investert i en dataplattform, i en eller annen form og fasong. Datavarehus har to titalls år bak seg allerede. Data lake, og nå data lakehouse, er løsninger rettet mot mest mulig kunnskap fra data. Alt går fortere rundt. Jakten på gevinster er konstant, og mange har allerede hentet ut noen gevinster.

Lett å samle data,
men vanskelig å gjøre noe med dem.
Øystein Melhus Telnæs

Med dataplattformer til frokost siktet vi mot en strukturert gjennomgang av feltet, med hands on eksempler, refleksjoner, råd og vink.

Klar for datadrevet innsikt?

I februar serverte innsikt-miljøet i Webstep i Bergen dataplattformer til frokost - for 50 deltakere fra Bergens data- og kunnskapstunge miljøer. Webstepkollegene Øystein Melhus Telnæs og Lulzim Bilali var først ut i et morgenmøte motivert av å tilby overblikk over ulike dataplattformer og stille gode forventninger og tips inn mot deltakernes neste investering.

Det er kritisk for enhver organisasjon å forstå drivkreftene og hindringene for vellykkede data-initiativer. Øysteins svar på  “Hva motiverer for å investere?” og “Hva er barrierene?”, ga viktige premisser på veien inn.

- Datalandskapet utvikler seg og fokuset har nå skiftet fra strukturerte til ustrukturerte data. Vi observerer en pendel som veksler mellom helintegrerte dataplattformer til spesialiserte verktøy og nøye utvalgte komponenter. Før den igjen svinger tilbake. Dette mønsteret får støtte av innflytelsesrike Gartner, som bekrefter det som en vesentlig faglig trend innenfor feltet.
Øystein Melhus Telnæs

Webstep-kollega Lulzim bød på et nyttig verktøy i møte med jungelen av infrastruktur, integrasjons- og transformasjonsverktøy - og BI- og støtteverktøy. Hans innlegg var skarpt rettet mot behovet for god navigasjon når scopet skal settes for investeringen. Hvilke målgruppers behov skal tilfredsstilles? Hvor tilgjengelige er data? Og hvem skal gjøre jobbene under hvilke budsjettmessige og regulatoriske forutsetninger?

- Gaining valuable insights from unstructured data has now become much easier and more cost-effective.
Lulzim Bilali

Helt trivielt er det ikke, men rammeverket han presenterte gir god guiding i et utfordrende landskap, der nye verktøy har gjort jobben enklere, oppsiden større og verdien av gå i gang verd å vurdere.

Betzy Bell Louis, data arkitekt for data og analyse i Elmera group, delte raust erfaringer i deres store løft. Hva de har gjort og med hvilket resultat, var gull verd å få med seg.

Delta Lakehouse-arkitekturen hos Elmera Group fremmer datahåndtering og -analyse ved å forene datakilder i et sikkerhets- og kvalitetssikret system.

Gjennom anvendelse av deltasharing illustrerte hun hvordan hun effektivt kan dele data med andre kunder, samtidig som hennes bruk av Unity Catalog sikrer GDPR-overensstemmelse gjennom maskering og anonymisering.

Integreringen av Fabric med Databricks gir direkte tilgang til Azure Data Lake Storage-data, muliggjør enkel tilgang uten behov for migrering eller duplisering, ved hjelp av "shortcuts" inn mot et Lakehouse.

Lulzim Bilali, Betzy Bell Louis, Øystein Melhus Telnæs og Joakim Prestmo.

Lulzim Bilali, Betzy Bell Louis, Øystein Melhus Telnæs og Joakim Prestmo.Joakim Prestmo og PWC er, blant annet, med i en Webstep Innsikt-leveranse for en større offentlig institusjon. Han delte erfaringer og suksesskriterier fra reiser der organisasjoner vil bli mer datadrevne - og hvordan de lykkes med data- og KI-strategien.

- Målet med å omfavne nye teknologier er ikke fordi de nødvendigvis skaper nye muligheter, men fordi man får gjort ting en ellers ikke hadde fått til. Nye, mer effektive teknologier, gir høyere innovasjonstakt.
Joakim Prestmo

Suksesskriteriene var greie å få med seg: Suksess handler om høy endringsvilje og endringsevne - kombinert med høy datakompetanse og kompetanse på kunstig intelligens. Kan og vil du endre, og har du med deg teknologi- og KI-kunnskap, vil nye teknologier i seg selv øke farten din og utvide handlingsrommet.

Men - og det er et viktig men: Organisasjonskulturen er en kritisk suksessfaktor. Å bli en datadreven organisasjon handler til syvende og sist om kultur - om å få med seg folk.

Der finnes ingen grønn knapp å trykke på altså. Ikke der heller.

Øystein Melhus Telnæs

Teamleder Innsikt, Bergen

Øystein Telnæs har master i Business Information systems og teknologiledelse fra Monash University, Melbourne, Australia. Han har erfaring fra bransjer som olje&gass, energi og bank/finans, hvor han er en spesialist på å hjelpe bedrifter å få det optimale ut av sin Business Intelligence-investering. I finansverden har Øystein blant annet jobbet med datamining, machine learning og skybaserte tjenester hovedsakelig sentrert rundt Microsoft-verktøy.

Er du nysgjerrig på dataplattformer?
Ta gjerne kontakt med Øystein for mer informasjon om dette.

Øystein Melhus Telnæs , Teamleder Innsikt - Bergen

Øystein Melhus Telnæs , Teamleder Innsikt - Bergen