Firetrinnsrakett til høytfungerende team

Orakler og magi er sjeldne syn på jobb. Skal du ha ting gjort må du samarbeide. Webstep har metoden. 

Krevende prosjekter trenger velfungerende grupper i arbeid. Jo vanskeligere oppgavene er, jo større behov for å få folk til å virke sammen. Er kravene store og avhengighetene mange, kan det være bra å be om hjelp.


For hvor lurt er det å regne med at alt skal gå på skinner egentlig?– Ikke i det hele tatt, mener Fredrik Valde Anthonisen. Her får du innblikk i hvordan vi jobber med teametablering og -coaching i praksis.

Fredrik Valde
Anthonisen

Fredrik har jobbet på Webstep sitt kontor i Bergen, siden januar 2022. Her jobber han innen prosjekt - og teamledelse, og er ansvarlig for teamcoaching og etableringen i Webstep.

Fredrik er utdannet innen informatikk fra NTNU. Han har tidligere jobbet med både IoT og frontend før han fant ut at det var prosjekt- og teknologiledelse han trives best med.

Vellykket prosjektetablering
på en-to-tre, fire!

Fredrik er en tverrfaglig prosjekt- og teamleder med genuin interesse for bærekraftige løsninger, og lang erfaring med å fasilitere de kritiske, første gruppeprosessene. Med en bakgrunn som spenner fra utvikling til prosjekt- og teknologiledelse, er Fredrik godt kjent med utfordringene i både små og store bedrifter. Hans arbeidsmåte er farget av systemtenkning og et smidig tankesett. I hans reise gjennom komplekse prosjekter, blir ærlighet, nysgjerrighet, og åpenhet naturlige ledetråder.

Med disse verdiene i bunn har han utviklet en firetrinnsrakett til høytfungerende team. I dette arbeidet erfarer han at grupper som fungerer godt, ofte koker ned til disse fire punktene:

- At forventningsavklaringer og mellommenneskelig og faglig trygghet er drivstoff for å nå mål.

- At kjerneverdier finnes og forsterkes mellom gruppemedlemmene.

- At spilleregler er et resultat av bevisste valg.

- At forutinntatthet er tatt på alvor - som “the mother of all fuckups"!

Vi har utfordret Fredrik på disse fire punktene. Her er en smakebit.

Teamarbeid?
Ikke til å spøke med 

1: Ta starten på alvor, avklar forventninger, etabler trygghet.

Forventningsavklaringer og mellommenneskelig trygghet er gruppens drivstoff for å nå mål. Det er viktig at team og teameier har et felles verdensbilde fra start, og at gruppen får avdekket de viktigste “humpene i veien” innledningsvis. 

Da er formålet med arbeidet helt sentralt, og hvilke verdier som skal skapes, oppgaver som må løses og mål som skal nås. Og, ikke minst, hva er suksess - og hvordan måles det? Slike ting trenger tidlig avklaring.

  • Ett - eller flere - innledende intervjuer med teameier er avklarende og får fram det man ofte ikke tenker ut i forkant. Realitetsvurdering av hvilke ressurser som er satt av og hva man kan forvente ut fra disse, er også avgjørende
  • Skal det jobbes sammen mot et mål er det viktig for teamet å etablere en felles forståelse. For den enkelte i gruppen er det viktig å få et grep om forventningene til en selv og hva disse forventningene betyr i praksis.  Og forventningene til andre, er disse forventningene fair?
  • Psykologisk trygghet er avgjørende for prosessen og etableringen av operative kjøreregler som faktisk fungerer for samarbeidet i teamet. Å gå gjennom av hva psykologisk trygghet er og hvorfor det er viktig, er en eye-opener for mange. Det som oppleves viktig for en i gruppen kan være uvesentlig for en annen. Det forteller litt om hvor komplisert teamarbeid kan bli

En uavhengig fasilitator er god å ha. Gjennom en styrt prosess avdekkes forskjeller mellom gruppemedlemmene og hva man kan samles om for å nå gruppens mål.

2: Finn fram til kjerneverdier og prinsipper, og sørg for å forsterke dem mellom gruppemedlemmene.

På det personlige plan, hvilke verdier er viktige for den enkelte av prosjektmedlemmene? Frihet, ærlighet, struktur, orden, omsorg - eller andre?

Noen er bevisst på egne verdier, andre har ikke tenkt på egne verdier ett sekund, og tar for gitt at andre forstår dem.

  • Å kjenne egne verdier og kjenne til andres betyr noe. Å vite mer om hverandres verdigrunnlag er viktig når vi treffer beslutninger
  • Gjensidig kjennskap til hverandres verdier skaper grunnlaget for å ta fram verdier gruppen kan samles om, respektere og overholde i det videre arbeidet

3: Få på plass sosiale spilleregler i gruppen.
Spilleregler er et resultat av bevisste valg

Folk er forskjellige. Det samme gjelder vaner og uvaner i arbeid, samarbeid og interaksjon.

Som teammedlem er det en stor fordel å være åpen om egne preferanser. Og avgjørende når det handler om samarbeid med andre. En bagatell for én, er tvers gjennom irriterende for en annen. Dette binder opp krefter og sperrer for effektivt samarbeid, fokus, resultater og måloppnåelse. Poenget er å lykkes sammen - gjennom smidig, energigivende og optimalt samarbeid.

Det er ikke opplagt at vi reflekterer over slike ting selv, og langt mindre sammen med andre.  Hva er viktig for deg når du samarbeider?

  • Det er nyttig for team å forme felles forventninger til oppførsel og interaksjon innen teamet.
  • Å liste opp den enkeltes preferanser gir oversikt. Å gå løs på enkeltpreferanser med “omvendt brainstorming” og la gruppemedlemmene selv finne ut hvordan de kan rives ned, er en sikker vinner. Da er det mye enklere å snu 180 grader rundt og finne ut hva som skal til for å bygge opp.

4: Begrepsavklaring ruler - Å være forutinntatt er den største kilden til misforståelser. Hils på “The mother of all fuckups"!

Folk ser alt fra eget perspektiv, egne erfaringer, arv og miljø.  Her handler det å bryte gjennom et hav av potensielle misforståelser.  Betydningen av god og grundig kommunikasjon kan ikke overvurderes.

  • Gjør folk i stand til å forstå hverandre rett ved å gi dem et verktøy til systematisk å være obs på fallgruver: Hva mener du, akkurat i denne konteksten?  Hva gjelder? Er du enig?
  • Gå løs på enkeltelementer og grav fram en felles forståelse. Hva betyr det å være ferdig? Hva betyr snart? Hva er fort for deg? Hva er det å være utilgjengelig?

Litt ekstra motivasjon?
Team Charger-erfaringene viser at:

Tid er penger: Reduserer tiden det tar å få fram en høytfungerende gruppe fra mer enn 6 måneder til 2 uker

Forarbeid teller: Avklarer eventuelle kritiske mangler på prosjekteiersiden

Funker også på eksisterende team: Mer skepsis - men deltakerne opplever rom for forbedringer også i team som allerede har arbeidet sammen over tid

Booster Konferansen

Booster er en programvarekonferanse for hele teamet, arrangert hver vår, i Bergen, nesten siden tidenes morgen.

Er du utvikler, prosjektleder, arkitekt, UX-profesjonell, tester eller sikkerhetsfaglig? Booster-konferansen lover at du forlater konferansen med reell kunnskap du kan bruke.

Booster-konferansen er synonymt med faglig tyngde og et samlingspunkt for Bergens beste IT-folk, og det var det virkelig i år også. Tre fantastiske dager fylt med dyp faglig innsikt, kunnskapsdeling og møter med noen av Bergens beste IT-folk.

I år hadde vi tre dyktige kolleger på scenen, Hege Erdal, Cathrine Fredhøi og Fredrik Anthonisen.Cathrine og Fredrik satte fokus på forutsetninger for vellykkede team.

Team Charger: Se på teamet som et batteri!

Booster 2024 var en drømmescene for å dele kunnskap om Webstep-modellen for teametablering.I dette 20-minutters foredraget får du innsikt i rammeverket, metoden, erfaringer så langt, og helt konkrete eksempler du kan anvende umiddelbart.Beyond the Wall: Navigating the Wilds of Team Dysfunction - Fredrik Anthonisen

You make me itch - and that’s why this teamwork is so difficult - Cathrine Fredhøi

Får du "utslett" av et annet gruppemedlem?

Webstep-rådgiver Cathrine Fredhøi benyttet sin Booster-lyntale til å dele innsikt i hvordan du bedre kan forstå deg selv i møte med andre. Vel verd å få med seg!

Hvordan kan du bli en bedre lagspiller, kollega og person?Kunnskapskilden er Ofman (2000), som bruker “kjernekvadranten” som kilde til innsikt i en persons styrker og svakheter.Vil du ha et innblikk i noen av de mest fascinerende aspektene ved psykologien bak teamwork, er denne videosnutten noe for deg!Her får du mange gode tips du kan bruke i sammenheng med Team Charger-erfaringene fra Fredrik.

Har du lyst på mer informasjon om dette eller andre tjenester fra Webstep?
Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand eller Haugesund.