Nasjonal reiseplanlegger:

Enturs banebrytende suksess

Bruker du en av de ledende reiseplanleggingappene i Norge, er det stor sjanse for at du har erfart den sømløse funksjonaliteten til det åpne reisesøk-APIet utviklet av Enturs dedikerte team. Nå har løsningen gått fra nasjonal til internasjonal suksess.

Enturs løsning er unik og inkluderer all tilgjengelig transportinformasjon, fra kollektivtilbudet til gange, sykling, bysykler, sparkesykler, bil og taxi. Det åpne APIet er ikke bare en integrert del av de store reiseplanlegger-appene, men også blant de mest brukte i Norge med over 1 milliard API-kall pr. måned. Det stiller store krav til den skybaserte produksjonsriggen.

Å tilby en nasjonal reiseplanlegger tjeneste for all kollektivtransport i hele Norge, er en hel serie av komplekse utfordringer. Samlingen og sammenstillingen av all statisk og dynamisk informasjon om kollektivtilbudet, kombinert med avanserte algoritmer, er nødvendig for å gi deg de optimale reisealternativene døgnet rundt, året rundt.

Nå dykker vi inn i historien om hvordan Andreas Tryti og teamet hans har håndtert utfordringer og skapt en suksessfull tjeneste som syr sammen mobilitetsinformasjonen for hele landet for å gjøre dette enkelt tilgjengelig for deg og meg.

Andreas Tryti

Seniorkonsulent i Webstep,
Team Lead og assisterende prosjektleder hos Entur.

Andreas er prosjektleder med betydelig teknisk kompetanse og erfaring fra ulike IT-prosjekter. Han er strukturert og drivende, med bred erfaring og løsningsorientert tilnærming fra alle deler av livssyklusen til et IT-system -  fra anskaffelser og infrastruktur til drift og tjenesteutvikling.

I desember 2016 startet Andreas i Webstep i Oslo, og i April 2017 startet han i Entur, da det ble opprettet som selskap. Nå - etter nærmere syv år i de gode reisers tjeneste -  er han der fremdeles, som Team lead i reiseinformasjons teamet.

For en tur

Entur er et fremtidsrettet og framoverlent statseid teknologi- og serviceselskap, med en ambisiøs visjon om å omforme måten vi beveger oss på.

Med et klart oppdrag om å tilby sømløse løsninger innen kollektiv- og mobilitetstjenester, tar Entur sikte på å gjøre reiseopplevelsen grønnere, smartere og samfunnet mer bærekraftig.

Drevet av tett samarbeid med hele sektoren, har selskapet tatt utfordringen å innovere reisebransjen gjennom å tilby avanserte digitale løsninger som utnytter den omfattende, tilgjengelige datamengden på dette området.

Entur har et dedikert utviklingsmiljø av pluss-minus 150 utviklere, fordelt på 18 dynamiske team, og praktiserer en agil tilnærming til utvikling. Dette gir dem ikke bare høy autonomi, men også en dyp forståelse og eierskap til løsningene de utvikler og drifter.

Entur-løsningene er tjenesteorienterte, hendelsesdrevne og skybaserte, og utvikles med teknologier som Google Cloud Platform og IBM Cloud med Kubernetes og Firebase.

Fundamentale programmeringsspråk som Java, Kotlin, Scala, Javascript (Node.js) og React-Native, blir smidig integrert i utviklingsarbeidet, mens støtteverktøy som Slack, Confluence, Jira, Google Docs, Grafana og Prometheus, gir utviklerne den nødvendige friheten til å skape og optimalisere gjennom verktøyene de selv foretrekker.

Christel Borge - Administrerende direktør Entur, forteller om Entur-appen.

Christel Borge - Administrerende direktør Entur, forteller om Entur-appen.

Nasjonal reiseplanlegger samler inn informasjon om blant annet:

57 ulike
kollektivselskaper

58 239
Stoppesteder

4000
daglige ruter


Veien til nasjonal reiseplanlegger

Nasjonal reiseplanlegger virker inn på samtlige av landets kollektivselskaper og avhenger av data generert av selskapene som driver kollektivtilbudet i det langstrakte landet vårt, til lands og til vanns.

Prosjektet ble initiert som et direkte svar på regjeringens ønske om å utvikle en nasjonal reiseplanlegger for all kollektivtransport i Norge. I april 2017 ble prosjektet overført til Entur, der løsningene har blitt videreutviklet og er under kontinuerlig forbedring.

Nasjonal reiseplanlegger prosjektet var et ambisiøst og komplekst prosjekt som tok for seg hele dataflyten for all kollektivdata samt diverse større tjenester for å håndtere og tilgjengeliggjøre informasjonen både som data og tjenester. Det ble utviklet av et utvikligsteam som tidlig jobbet med moderne teknologi og som tidlig tok en aktiv rolle i både å etablere og videreutvikle åpen kildekodeprosjekter innenfor sektoren. Du skulle antakelig ha lett en stund etter de som ville ha reagert dersom prosjektet knelte før målstreken. Men prosjektet har faktisk aldri gått i bakken eller hatt nevneverdige tilbakeslag. Det er nesten ikke til å tro.

Prosjektleder Andreas Tryti forteller om Entur-appen.

Prosjektleder Andreas Tryti forteller om Entur-appen.

Den vedvarende fremgangen i prosjektet imponerer, og mye tyder på at
tilnærmingen til oppgaven er selve nøkkelen til suksessen. 

Målet har vært å samle inn all tilgjengelig kollektivdata, og deretter tilby disse åpent, kvalitetssikret og harmonisert.

Prosjektet har også satt seg det ambisiøse målet å tilby et åpent reisesøk-grensesnitt (API) som offentlige og private aktører kan koble seg på for å skape eller berike egne tjenester. Dette konseptet, kjent som "Reisesøk-as-a-Service," gjør det mulig for individuelle nettsider og apper å dra nytte av tjenesten, samtidig som staten tar kostnadene som en integrert del av moderne infrastruktur.

Sånt blir det banebrytende løsninger av!

August 2015

Utviklingen av nasjonal reiseplanlegger starter.

August 2016

Utviklingen av ny plattform for billettering starter.

November 2016

Entur etableres som selskap.

April 2017

De to prosjektene flyttes sammen i Entur.

Februar 2018

Åpne tjenester for nasjonal reiseplanlegging lanseres sammen med Entur sin app.

Juni 2018

Første versjon av ny og modernisert salgsplattform er klar.

Desember 2018

Komplett salgsplattform leveres til NSB (i dag VY).

Til evigheten og forbi

Kontinuerlig videreutvikling av både tjenester for nasjonal reiseplanlegging, den nasjonale salgsplattformen og Entur sin app.

Enturs innovasjon ruller ut over grensene

Entur sin imponerende innsats har ikke gått ubemerket hen i norske medier. Selskapet har høstet positiv oppmerksomhet for sine bemerkelsesverdige prestasjoner på hjemmebane, men anerkjennelsen er ikke begrenset til Norge. Entur har bidratt til å sette en ny standard og satsningen har blitt varmt mottatt internasjonalt.

Vi har fått anledning til å dele våre erfaringer og løsninger, og flere europeiske land viser interesse for å følge vårt eksempel. Aktivt samarbeid internasjonalt er en viktig del av vår agenda.
Andreas Tryti 

Flere nordiske land jobber nå for å implementere deler av Enturs innovative "tjenesterigg" i egne, nasjonale løsninger. Og den internasjonale interessen stopper ikke der.

I den store franske vinregionen Nouvelle Aquitaine, med 6 millioner innbyggere, er Enturs løsning allerede implementert og reisesøkmotoren OpenTripPlanner, et åpen kildekode prosjekt der Entur har vært primus motor siden 2016, har nå blitt en tjeneste som er brukt i mange land både i Europa og Amerika.  

At Nouvelle Aquitane aktivt bidrar med pull-requests, understreker ikke bare suksessen, men også at samhandling om tekniske løsninger ruller bedre når mange bidrar og nyter godt av den.

You build it,
you run it!

Andreas, som har vært med siden starten, har naturligvis omfattende kjennskap til prosjektet. Med reiseplanlegging og kollektivtransport som et aktuelt tema, har de tatt en offensiv tilnærming til den teknologiske utviklingen for å støtte dette oppdraget.

- Vi har fått frihet til å være ambisiøse både i valg av teknologi og i måten vi løser oppdraget på. Dette skiller seg kanskje fra den vanlige tilnærmingen til offentlig teknologi. Vårt fokus på internasjonal standardisering og bruk av åpen open source, sammen med kontinuerlig inhouse-utvikling, står sentralt i vår tilnærming, understreker han.

Helt siden oppstarten i 2015 har Andreas og teamet hatt en cloud-native tilnærming. I starten var dette helt klart nyskapende i en offentlig setting. Nå fremstår resultatene solide, klare og tydelige. Også den dristige satsingen på mobilitet og digital infrastruktur har betydd mye for motivasjonen til å stå i prosjektet over lang tid.  

Å være i forkant av mulighetene for å anvende ny teknologi har vært en unik mulighet. Opplevelsen av åpen kildekode, i et miljø av samarbeid, gjensidig respekt og forpliktelse til å levere høykvalitetskode for fellesskapet, har hatt stor betydning
Andreas Tryti

Andreas sitt personlige fokus har hele tiden vært rettet mot å inkorporere moderne metoder i utviklingsprosesser. Med samlingen av dedikerte utviklingsteam på 10 til 11 medlemmer, håndterer de en digital infrastruktur, store datamengder, mange brukere og millioner av API-kall daglig.

Foto: Andreas Tryti

Foto: Andreas Tryti

– Dette krever ikke bare avansert teknologi, men også moderne tilnærminger til utvikling og vedlikehold. DevOps-tilnærming betyr mye, integrert som en essensiell del av kulturen i teamet og i Entur i sin helhet, forklarer Andreas og forteller om hvordan kombinasjonen av et solid plattform team kombineres med stor frihet for den enkelte utvikler:

– De kan   “eie” sin egen kode gjennom hele utviklingsprosessen og fram til produksjon. Denne balansen mellom kollektiv støtte og individuell frihet skaper et motiverende og engasjerende arbeidsmiljø. Jeg mener dette er en essensiell komponent i moderne teknologiutvikling, og det er med på å tiltrekke talentfulle mennesker til å jobbe i en slik setting, understreker Andreas.

Andreas sitt bidrag til å bygge denne gode devOps kulturen er en viktig del av Entur. Ved å skape kryssfunksjonelle team, hvor kode deles, støttet av agile arbeidsprosesser og hurtige MVP- leveranser, blir jobbhverdagen morsommere.

Politisk anerkjennelse på ministernivå

Godt arbeid og imponerende resultater har ikke gått hus forbi i det politiske miljøet. Samarbeid, teknologi og ting som virker, er spennende stoff, ikke minst i vår tid, og har åpnet dørene for flere direkte dialoger på ministernivå. Her har Andreas fått muligheten til å presentere deres strategier for å takle nasjonale oppdrag.

– Det er fint å få muligheten til å presentere tilnærmingene våre, og hvorfor vi mener at disse metodene representerer den riktige veien fremover. Å bli anerkjent og få oppmerksomhet er ikke bare motiverende for meg og teamet. Det gir også en følelse av at det vi gjør er nyttig og kan brukes som et eksempel-case for utformingen av digitale prosjekter i offentlig sektor.

– Vi setter pris på muligheten til å presentere alternative modeller, fremfor det klassiske, som gjerne er å anskaffe store plattformer for visse formål, avslutter Andreas.

Andreas Tryti som presenterer sitt prosjekt.

Andreas Tryti som presenterer sitt prosjekt.

Har du lyst på mer informasjon om dette eller andre tjenester fra Webstep?
Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand eller Haugesund.